Biosynth-Carbosynth Merger

Biosynth a Carbosynth práve spojili svoje sily ako Biosynth-Carbosynth.

> Viac informácií nájdete tu

AquaSapark HRP and AP Detection Solutions for Immunoassays

Osvetlite svoje imunotesty novými AquaSpark™ chemiluminiscenčnými substrátmi. HRP a AP riešenia detekcie sú teraz k dispozícii online!

> AquaSpark™ stránka technológie

econoLuciferase and fireflies

Our stable econoLuciferase™ is the enzyme of choice for ATP-assays in hygiene control, microbial and biochemical tests.

> Read more

 

Molekula týždňa:

W-202290-Orotidine
Orotidine W-202290

 

CHÉMIA PRE VÝSKUM, FARMACEUTICKÉ APLIKÁCIE 
A DIAGNOSTIKU.


RUG® - Nový substrát pre identifikáciu E.coli
AquaSpark™ Peroxidový snímač - Všestranný a citlivý snímač

Na stiahnutie | Online obchod | Blog |


Visit us at SCI/RSC Medicinal Chemistry Symposium in Cambridge and Neuroscience in Chicago.
footerBackground